Kim jestem?

Nazywam się Piotr Zemelka.

Urodziłem się, wychowałem i mieszkam w Katowicach.

Mam 62 lat, a życie i pasję dzielę ze swoją żoną i trójką dzieci.

W życiu zawodowym jestem przedsiębiorcą i prezesem zarządu spółki.

Dumny absolwent wydziału automatyki Politechniki Śląskiej, a
obecnie Przewodniczący Polskiej Partii Internetowej.

"Deklaruję i zobowiązuję się, że w razie wyboru na posła nie będę pobierał żadnych pensji i wynagrodzeń z tego tytułu!"

Pełna demokracja

Będziemy walczyć o przywrócenie pełnej demokracji w Polsce – wprowadzimy możliwości głosowania przez Internet

Głosowanie w każdych wyborach ON-LINE

Wybory przez internet to konieczność w dzisiejszych czasach! Mamy ku temu możliwości i odpowiednią technologię. Dysponujemy zabezpieczeniami i systemami, które bez problemu umożliwią głosowanie przez internet KAŻDEMU Obywatelowi bez specjalnych procedur.

Lepsza służba zdrowia

Będziemy walczyć o całościową naprawę służby zdrowia w oparciu o sprawdzone rozwiązania skuteczne w krajach UE z dobrze działającą opieką medyczną. Chcemy natychmiastowej likwidacji „ koszyka chorób”, każdy pacjent w Polsce leczony zgodnie z europejskimi standardami, bez potrzeby publicznych zbiórek pieniędzy.

Polska najnowszych technologii

Chcemy odpowiedniego finansowania otwarcia gospodarki na najnowsze technologie związane ze sztuczną inteligencją

Ekologiczna Polska

Zakaz spalania węgla w gospodarstwach domowych przy wprowadzeniu subwencji technologii niskoemisyjnych

Polska w strefie euro

Zależy nam na ścisłej integracji z Unią Europejską i szybkie wprowadzenie Euro

Wolna kwota od podatku

Chcemy wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w wysokości średniej kwoty w UE

Mieszkania na wynajem

Program tanich mieszkań na wynajem – bez dodatkowych kosztów dla Skarbu Państwa!

Dlaczego Ja?

Wraz z moim kolegą, współzałożycielem Partii – Leszkiem Lachetą – długo zastanawialiśmy się co zrobić, aby każdy obywatel mógł w sposób prosty
i skuteczny uczestniczyć w życiu politycznym Polski.

Takim rozwiązaniem jest partia działająca w Internecie.

Partia o zasięgu ogólnopolskim, w której każdy członek ma prawo do wypowiedzi i zabiegania o poparcie dla swojego zdania. Jego głos w demokratycznym, obejmującym całą partie głosowaniu jest tak samo ważny jak głos liderów.

Wszyscy członkowie tworzą program i kierują działaniami partii.
Jest to obecnie najbardziej demokratyczny i skuteczny sposób uczestnictwa w życiu politycznym.
Dzięki działającemu całą dobę forum internetowemu możliwa będzie szybka ocena sytuacji kraju i wypracowanie stosownych działań.

Zapewniona zostanie pełna wolność wypowiedzi i rzeczywista równość członków. Członkowie mogą uczestniczyć w wyborach parlamentarnych i samorządowych.

Jedynym kryterium wyboru reprezentantów PPI będzie ich aktywność i jakość działań na internetowym forum partii oraz wybór dokonany przez wszystkich członków.

Nie będzie układania list wyborczych w oparciu o zarządy partyjne i przychylność wodzów.

Oto dlaczego ludzie mi zaufali...

MASZ PYTANIA? NAPISZ!

Polska Partia Internetowa
40-081 KATOWICE

ul. Dąbrówki 10

www.plpi.pl